Contact Us
 
 
Office Address: No. 3 Zhongnan Road, Wuhan, Hubei, China
Factory Address: Gedian Development Zone, Ezhou, Hubei, China
 
Tel: +86 27 87711369 / 87711493
Fax: +86 27 87750287
 
Email: info@farmkemi.com
Http://www.farmkemi.com